Senioren
Vrijspelen per seizoen € 82,50
Eenmalig inschrijfgeld € 5,00

Jeugd
Trainingen per seizoen € 74,00
Eenmalig inschrijfgeld € 5,00

Opzeggen van het lidmaatschap:
Het lidmaatschap van B.C. op Dreef loopt tot en met 14 juli 2016, met stilzwijgende verlenging voor het volgende seizoen. Indien men het lidmaatschap van B.C. op Dreef wilt opzeggen, dan dient dit schriftelijk te gebeuren naar onze ledenadministratie. De opzegging geldt dan vanaf het opvolgende seizoen. Uitzonderingen op deze regel worden alleen gemaakt in overleg met het bestuur.

BC op Dreef rekeningnummer 1203.57.739 te Grave