Contributie

Senioren
Vrijspelen per seizoen € 115,00

Wil je lid worden van B.C. op Dreef?

Leuk, gezellig! Klik snel hier!

Opzeggen van het lidmaatschap:
Het lidmaatschap van B.C. op Dreef loopt tot en met de laatste speelavond , met stilzwijgende verlenging voor het volgende seizoen. Indien men het lidmaatschap van B.C. op Dreef wilt opzeggen, dan dient dit schriftelijk, voor de laatste speelavond te gebeuren naar onze ledenadministratie. De opzegging geldt dan vanaf het opvolgende seizoen. Uitzonderingen op deze regel worden alleen gemaakt in overleg met het bestuur.

B.C. op Dreef rekeningnummer IBAN:  NL 60 RABO 0120 3577 39 te Wijchen